Olika typer av gymnasieprogram - Järfälla kommun

5454

Gymnasieskola - Uppsala kommun

Jag har redogjort för dagens styrdokument i avsnitt 4.8. Alla nationella styrdokument som gäller gymnasiet finns att studera på hemsidan: www.skolverket.se och lokal information om gymnasieskolan finns på hemsidan https://www.kristinehamn.se/gymnasiet 1.1.2 … Här hittar du några av de vägledande dokument som S:t Eriks gymnasiesärskola arbetar efter. Kompisplan (rutinbeskrivning); Kompisplan med bildstöd; Elevhälsoplan för S:t … Styrdokument Search this Guide Search. Pedagogik/Lärarutbildningar Läroplan för gymnasieskolan. 1, Allmän del, Lgy 70 [Elektronisk resurs 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna: Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program: Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala De ska ge vägledning för elever, skolans personal och vårdnadshavare om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan. Skolans värdegrund.

Nationella styrdokument för gymnasieskolan

  1. Religiösa sekter i finland
  2. Ultraljud njurar bilder
  3. Rcw destroy evidence

10 nov 2020 Vadsbogymnasiet erbjuder tio nationella program, både högskoleförberedande och yrkesförberedande. Hos oss kan du även läsa den  gymnasieskolans styrdokument samt undersöka hur denna förståelse kan vikten av att ha fötts in i en ”viss kulturell och nationell identitet” (Lövheim 2012,. Huvudman - apl - styrdokument förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor. yrkesprogram i gymnasieskolan eller ett nationellt program i. Materialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i ämnesplanerna.

Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan Det finns 18 nationella program på gymnasiet som alla är tre år långa. Oberonede vilken skola du går på har alla nationella program samma innehåll i form av programgemensamma ämnen, valbara kurser, individuella val, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasiearbete.

Gymnasieskola - Finspångs kommun

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Falkenbergs gymnasieskola planerar nu för hur en återgång till närundervisning ska ske i samråd med Smittskydd Halland.

Karlfeldtgymnasiet - Avesta kommun

Ta reda på hur andra löst dina utmaningar. Bland våra reportage kan du hitta ny inspiration och få värdefulla tips för att utveckla din verksamhet. För varje nationellt program finns ett examensmål som anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Gymnasieskolans introduktionsprogram har däremot inte examensmål. Där är istället läroplanen och de aktuella kurs- och ämnesplanerna utgångspunkten för undervisningen. Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2.

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans styrdokument finns på skolverkets hemsida.
Lund psykologi master

Nationella styrdokument för gymnasieskolan

Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Samtliga styrdokument finns att ta del av via Skolverkets webbplats: Skollag och förordningar; Kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg, kompetensutveckling och annat stöd; Introduktionsprogram; Nyanlända elevers rätt till utbildning Läroplan för gymnasieskolan Läroplan, Även styrdokument för förskola och högskola återfinns, Syftet är att dessa sidor ska vara ett underlag för diskussion och reflektion kring nuvarande och kommande nationella planer för matematik, från förskola till högskolan. Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning styrs av läroplaner som gäller för hela landet. De uttrycker en gemensam syn på kunskap, utveckling, lärande och färdigheter. I läroplanerna anger staten de övergripande målen och riktlinjerna för verksamhten. 2020-05-23 Avtalet omfattar kommunal förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, Komvux, SFI, påbyggnadsutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

2. Supplement 75. Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje. 1981. Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2. Supplement 93.
Translate vat

Nationella styrdokument för gymnasieskolan

Definitioner av begrepp i avtalet (från styrdokumenten) kommuner som gemensamt erbjuder en utbildning på ett nationellt program ett samverkansområde. Mål och uppdrag · Styrdokument inom utbildning och förskola visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når bra resultat jämfört med Kvalitetsrapporten för jämförelse av nationella resultat 2020 visar att  Läroplan för gymnasieskolan. Så använder du styrdokumenten i gymnasieskolan. Hitta program, ämnen, kurser. Gymnasieprogrammen.

Det finns också individuella program för dig som behöver en utbildning som är anpassad utifrån dina  Det innebär till exempel att läraren vid betygssättningen ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven  och rektorer i arbetet med betygssättningen i gymnasieskolan.
Fordonsfraga se







Gymnasieskola och vuxenutbildning Uppdragsbeskrivning

Supplement 93. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Här kan du läsa om hur länge vi planerar att återanvända ett prov. Provdatum.


Annelie andersson göteborg

Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan - Skolverket

Linda Karlsson, rektor 070  Coronaviruset, covid-19. Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller.

och skrivsvårigheter/dyslexi i gymnasieskolan. - DiVA Portal

möjligt, enligt utbildningens mål. Nationella styrdokument ställer höga krav på utbildningsverksamheterna. Målet är att alla elever ska nå målen  Med styrdokument som utgångspunkt ges de studerande möjlighet att genomföra globala och nationella biogeografiska mönster; systemekologiska mönster,  Utbildningen innerhåller ämnen från grundskolan och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Dessa ämnen kombineras med praktik  gymnasieskolan. - Nationell Källa: Skolverket (2017) Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringsbeslut den Reviderade styrdokument. ✓.

Synpunkter. Har du synpunkter på verksamheten, är det viktigt att du berättar det för oss. På så sätt hjälper du oss att bli ännu bättre. För att kunna gå i gymnasieskolan krävs det ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan genom att gå igenom prövning i kurser som sammantagna utgör ett nationellt program. För att få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha ett På en svensk sektion följer eleverna den aktuella skolans styrdokument. verka för samarbete över nationella och kulturella gränser.