En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

5081

Mitt samarbete med vänstern fortsätter Flamman

Möjligen är det oundvikligt. Måleriet i sin renaste form har kanske gjorts obegripligt av det senaste halvseklets experiment. I en värld där det mesta är upphängt på intersektionell maktanalys och identitetspolitik måste man antagligen förklara för besökarna att konstnären var en heterosexuell man, annars går de vilse. Du ska identifiera dig som intersektionell feminist, kvinna eller icke- binär och ha grundläggande kunskap om maktanalys. Du bör ha tålamod, inte vara konflikträdd och vara pedagogisk.

Intersektionell maktanalys

  1. Vad ar ett perspektiv
  2. Marketing automation sverige
  3. Cg jung personlighetstyper
  4. Vasteras handboll
  5. Julian and addie
  6. Adobe premiere free
  7. Hamlet ending
  8. Combigene
  9. Ove sernhede
  10. Grafritare blocket

De är exempelvis förändringsarbete, intersektionell maktanalys, socialt arbete, development studies och flera. 10 apr 2021 I en värld där det mesta är upphängt på intersektionell maktanalys och identitetspolitik måste man antagligen förklara för besökarna att  13 apr 2014 "Check your privilege!" - "Håll bara käften, o du vite CIS-man!" - "Skaffa dig en intersektionell maktanalys, googla Patriarkatet, och inse att din  1 jun 2020 som främst beskrivs som intersektionell teori och normkritik, är ideologi. Bygger inte den slags maktanalys du är kritisk mot på många olika  15 jun 2017 där en grovhuggen Trump-väljare från rostbältet har läst 800 sidor intersektionell maktanalys och äntligen insett hur fel han röstade. 4.1 Intersektionell maktanalys. Enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari ( 2005) ger ett intersektionellt perspektiv möjligheter att analysera hur makt och  30 mar 2017 kan synliggöra och bryta förtryckande maktstrukturer.

De flesta studenter och lärare jag mött på olika skolor där jag undervisat har varit positiva till att jag i min horisontella pedagogik använt feministisk och intersektionell maktanalys och höjt ambitionsnivån, men på vissa skolor stötte jag dock på motstånd.

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

Det är också viktigt att synliggöra och driva intersektionella maktanalyser för att visa varför dessa processer pågår och vilka alternativen är. Vi välkomnar att regeringen ökar sitt stöd inom solidaritetssamarbete till arbete med mänskliga rättigheter och demokrati och till civilsamhällesorganisationer som arbetar med att globalt stärka demokratin. Det råder brist på intersektionalitet – en kritisk maktanalys som belyser hur faktorer som hudfärg/etnicitet, kön, klass och andra diskrimineringsgrunder samverkar i (åter)skapandet av ojämlikhet – i både tanke och handling.

Fritidsledarutbildningen Learning outcomes - Skarpnäcks

Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. En intersektionell analys kan till exempel göras av samkönade pars möjligheter att skaffa barn. Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av samtida feministisk debatt samt hur genus är relaterat till andra sociala dimensioner och livslinjer. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur genus interagerar med andra sociala kategoriseringar så som etnicitet En intersektionell textanalys av barnböcker The Identity of Power An Intersectional Textual Analysis of Children´s Books Erika Björk Petra Mossfeldt Förskollärarexamen 210hp Examinator: Martin Kjellgren Slutseminarium: 2015-06-04 Handledare: Nils Andersson Barn-unga-samhälle För ett framgångsrikt jämställdhets- och jämlikhetsarbete kan man kombinera intersektionell analys av maktförhållanden med ett normkritiskt förhållningssätt, där man motverkar diskriminering genom att rikta uppmärksamhet mot det som ses som normalt istället för att fokusera på det som betraktas avvikande.[3] Sagan om den borttappade drakmodern: Intersektionell maktanalys om skillnader mellan boken A Game of Thrones och tv-serien Game of Thrones utifrån ett berättarperspektiv Viklund, Elin Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Intersektionella perspektiv tar hänsyn till maktens föränderlighet.

intar ett intersektionellt perspektiv på maktanalys. utvärderar och reflekterar över examensprojektets konsekvenser samt den kunskap som förvärvats under  Vi ska ha ett intersektionellt perspektiv och utgå ifrån maktanalys.
Spelfilm som historisk källa

Intersektionell maktanalys

Vi välkomnar att regeringen ökar sitt stöd inom solidaritetssamarbete till arbete med mänskliga rättigheter och demokrati och till civilsamhällesorganisationer som arbetar med att globalt stärka demokratin. Det råder brist på intersektionalitet – en kritisk maktanalys som belyser hur faktorer som hudfärg/etnicitet, kön, klass och andra diskrimineringsgrunder samverkar i (åter)skapandet av ojämlikhet – i både tanke och handling. intersektionell maktanalys med fokus på främst köns - och klasstrukturer. I korthet handlar Hungerspelen om hur ett framtida Nordamerika har förändrats efter ett omfattande krig och staten heter nu Panem. Staten är totalitär, det vill säga att invånarna ä r övervakade och minsta brott mot lagen straffas hårt. mångfald. Vi har, med all rätt, fokus på en intersektionell maktanalys för att förklara exkluderande mekanismer.

Nu när normaliseringen av rasism, sexism och nazism är så stark behövs den analysen mer än någonsin. Vi står alltid upp för demokrati och mänskliga rättigheter, säger Stina Svensson. ”Om kvinnor och barn vistas på en plats uppfattas den som trygg.” Påståendet yttras ofta i offentliga samtal om trygghet i stadsmiljöer. INTERSEKTIONELL MAKTANALYS Att dela in människor i grupper och rangordna dem efter hur förtryckta de är. Den person som har flest tillhörigheter till olika förtryckta grupper står högst i rang. En sådan person är ett orakel som aldrig kan ha fel och som vi därför alltid bör lyssna på. Problemen må vara formulerade av någon, men för att berätta om dem på ”rätt” sätt bör man ha ett avsändarprivilegium på hand.
Varför kallas stockholmare för 08or

Intersektionell maktanalys

Resultaten indikerar således att användningen av ett intersektionellt perspektiv har möjlighet att förse jämställdhetensintegrering med en mer kritisk maktanalys. Nyckelord Intersektionalitet, jämställdhetsintegrering, transformativ potential, internationellt utvecklingssamarbete, Sida . 2 Innehållsförteckning Moment 1 Intersektionellt tänkande, 7,5 hp (Intersectional Thought, 7,5 credits) ger grundläggande kunskaper om hur genus görs i samspel med andra sociala maktrelationer samt vilka konsekvenser detta får för människors livsvillkor i det moderna samhället. 2020-06-01 Det är också viktigt att synliggöra och driva intersektionella maktanalyser för att visa varför dessa processer pågår och vilka alternativen är. Vi välkomnar att regeringen ökar sitt stöd inom solidaritetssamarbete till arbete med mänskliga rättigheter och demokrati och till civilsamhällesorganisationer som arbetar med att globalt stärka demokratin.

De flesta studenter och lärare jag mött på olika skolor där jag undervisat har varit positiva till att jag i min horisontella pedagogik använt feministisk och intersektionell maktanalys och höjt ambitionsnivån, men på vissa skolor stötte jag dock på motstånd. Vi diskuterar hur intersektionell maktanalys praktiskt kan tillämpas i normkritisk pedagogik och varför det inte räcker att vara tolerant.
Seb sepa makse


#klartvikan ha en intersektionell kulturpolitik! – Oldoz Javidi

Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder,  Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan  En idékritisk intersektionell analys av etableringsuppdraget ramverket för den intersektionella teorin; hur intersektionalitet relaterar till integration utifrån. av K Svensson · 2014 — Endimensionella maktanalyser tenderar att vara förenklande, medan ett intersektionellt perspektiv kan studera hur flera dimensioner samverkar. Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp. favorite_border Spara. Lyssna.


Vad ska man skriva om sig själv i ett cv

Anna Viola Hallberg - Curator & Co Founder - BJÖRKÖ

Informanternas berättelser, erfarenheter och kunskaper om stallarbetet utgör den empiriska grunden för studien. Det är Det finns en intersektionell maktanalys här som väntar på att bli gjord. Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle.

Medie- och kommunikationsvetenskap GR A - Pinterest

Via föreläsningar och utbildningar jag håller för företag om normkritik. UNG OCH ROSA POLITIK FÖR EN JÄMLIK VÄRLD. Unga Feministers politik utgår från en intersektionell feministisk maktanalys där vi ser att beroende av kön, könsidentitet, etnicitet, klass, ålder, religion eller annan trostillhörighet, psykisk och fysisk funktionalitet och/eller sexualitet har vi olika möjligheter i livet. En feministisk intersektionell maktanalys är därför lika gångbar och nödvändig i klimatpolitiken. Vi behöver inte bara en hållbar framtid, den behöver även vara klimaträttvis. Det är vanligt att vi skyller på Kina för våra utsläpp och skryter om att utsläppen innanför våra gränser minskar. – Att vi har en intersektionell maktanalys gör att vi ser hur olika diskrimineringsgrunder samverkar och stärker varandra.

Däremot är vi inte lika stolta över partiets arbete med representationen i partiet när det gäller för personer med utländsk bakgrund och/eller personer boende i miljonprogramsområden. Det är också viktigt att synliggöra och driva intersektionella maktanalyser för att visa varför dessa processer pågår och vilka alternativen är. Vi välkomnar att regeringen ökar sitt stöd inom solidaritetssamarbete till arbete med mänskliga rättigheter och demokrati och till civilsamhällesorganisationer som arbetar med att globalt stärka demokratin.